FreeStyle Libre FreeStyle Libre
Zdobądź wiedzę, rozwiąż test i pobierz Certyfikat FreeStyle Libre!

Biblioteka Szkolenia
Nie wybrano żadnej wiadomości

Konto

Konto

pkt.
Adept 0 procent pkt
Orzeł 0 procent pkt
Guru 0 procent pkt

Moje odznaki

Ranking

Pokaż cały ranking

Moja punktacja

Zdobądź punkty Moje punkty Moje programy

Konfiguracja

Regiony
Kategorie
Grupy
Użytkownicy
Grywalizacja

ADRES E-MAIL
ROLE
GRUPA
REGION
EDYTOWANA KATEGORIA
DATA AKTYWACJI KONTA
DATA WYGAŚNIĘCIA KONTA

Program:

- Studenci, którzy zaliczyli program
- Studenci, którzy nie zaliczyli programu
- Studenci, którzy rozpoczęli program
- Studenci, którzy nie rozpoczęli programu
Wybierz grupę...

Kurs:

- Studenci, którzy zakończyli kurs
- Studenci, którzy rozpoczęli kurs
- Studenci, którzy nie rozpoczęli kursu
Wybierz kurs

Artykuł:

- Studenci, którzy otworzyli artykuł
- Studenci, którzy nie otworzyli artykułu
Wybierz artykuł

Test:

- Studenci, którzy zaliczyli test
- Studenci, którzy nie zaliczyli testu
- Studenci, którzy nie ukończyli testu
Wybierz test
Wybierz co najmniej jeden materiał

Twój postęp w realizacji programu

Biblioteka

Szkolenia

Ankiety

Brak materiałów.
Proszę sprawdzić później

Podobne artykuły

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

FREESTYLE.KOGIDU.PL

Polityka dotycząca prywatności oraz plików cookies (zwana dalej „Polityką”) wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi udostępnianymi na stronie internetowej https://freestyle.kogidu.pl. Platforma służy do udostępniania materiałów edukacyjnych. Opisana poniżej Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników Platformy.

Niniejsza polityka uwzględnia przepisy Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych („RODO”), które zmienia i aktualizuje uprawnienia przysługujące użytkownikowi w stosunku do jego danych osobowych, jak również zakres dozwolonych i wymaganych czynności podmiotów, które przetwarzają jego dane osobowe.

Prosimy przeczytać niniejszą Politykę przed rozpoczęciem korzystania ze strony.

I. DANE OSOBOWE

Administratorem danych jest Abbott Laboratories, ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa (dalej Abbott).

Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane w celu dostępu do platformy co umożliwia wzięcie przez Panią/Pana udziału w szkoleniu oraz udzieleniu Pani/Panu odpowiedzi na pytanie związane z funkcjonowaniem platformy przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://freestyle.kogidu.pl.

Udział w szkoleniu skierowany jest do osób korzystających z produktu FreeStyle Libre i wiąże się z przetwarzaniem danych o stanie zdrowia. Oznacza to, że w celu uzyskania dostępu do platformy niezbędne jest wyrażenia zgody przez Pana/Panią na przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO). Zgodę może Pani/Pan w każdym momencie cofnąć, za pomocą formularza dostępnego na stronie https://freestyle.kogidu.pl.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych jest dobrowolne, a nich niepodanie uniemożliwi udział w szkoleniu.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia funkcjonowania platformy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Abbott korzysta z zewnętrznego dostawcy platformy szkoleniowej do przetwarzania w jego imieniu Pana/Pani danych osobowych, przy czym podmiot ten przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w celach objętych zgodą.

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Abbott jest możliwy poprzez wypełnienie wniosku dostępnego pod adresem www.eu-dpo.abbott.com. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem dok.adc@abbott.pl.

II. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA

Platforma korzysta z plików cookies, do zbierania i przetwarzania danych jedynie w celu:

  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  2. możliwości logowania do Platformy
  3. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Platformy.

Pliki cookies Platformy zapisywane są na urządzeniach automatycznie. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy.

Korzystanie z Platformy bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki traktowane jest jako zgoda na wykorzystywanie cookies.

Dlaczego strony wykorzystują pliki „cookies” i inne technologie śledzenia?

„Cookie” (ciasteczko) to plik, który nasz serwer internetowy wysyła na Państwa komputer, gdy wchodzą Państwo na stronę internetową. Plik ten jest następnie przechowywany na Państwa komputerze. Po wpisaniu przez Państwa danych osobowych na formularzu lub w polu danych na stronie internetowej, może użyć plików cookies lub innych technologii pozwalających tej stronie internetowej „zapamiętać” w sposób zanonimizowany Państwa osobiste preferencje, jak np. często odwiedzane części strony oraz, wedle Państwa wyboru, identyfikator użytkownika.

Technologie biernego zbierania danych mogą Państwu ułatwić korzystanie ze stron internetowych, gdyż umożliwiają świadczenie lepszych usług, dostosowywanie stron do preferencji klientów, kompilację danych statystycznych, analizę trendów oraz administrowanie stronami i ich doskonalenie na wszelkie inne sposoby. Niektóre funkcje stron internetowych mogą nie działać bez wykorzystania technologii biernego zbierania informacji. W przypadku braku zgody na zastosowanie technologii biernego zbierania informacji, możliwym jest, że nie wszystkie funkcjonalności będą działać prawidłowo.

Więcej o cookies można się dowiedzieć, odwiedzając stronę internetową www.allaboutcookies.org

W zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa na niektórych stronach internetowych użytkownik może zostać poproszony o jednoznaczne wyrażenie zgody na wykorzystywanie cookies lub innych technologii śledzenia na danej stronie. Pliki cookies, które są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i świadczenia zamówionych usług, będą działać nadal bez względu na to, czy wyrażą Państwo zgodę, czy nie. Pozostałe rodzaje cookies i technologii śledzenia zostaną wyłączone do czasu udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody. W wyniku wyłączenia funkcjonalność stron internetowych może zostać ograniczona do czasu udzielenia przez Państwa wyraźnej zgody.

W zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa mogą Państwo otrzymać pytania dotyczące preferencji lub pola umożliwiające zaznaczenie, że nie życzą sobie Państwo, aby dana strona internetowa wykorzystywała pliki cookies lub inne technologie śledzenia, które nie są niezbędne do jej funkcjonowania. Jeżeli wybiorą Państwo opcję wyłączenia, funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona.

Niektóre przeglądarki internetowe pozwalają na ograniczenie lub dezaktywację wykorzystania cookies i innych technologii śledzenia. Aby otrzymać instrukcje, w jaki sposób należy to zrobić, prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi w Państwa przeglądarce (zwykle można je znaleźć w menu „Pomoc”).

III. AKTUALIZACJE POLITYKI

Bez uszczerbku dla Państwa uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów, zastrzegamy prawo do zmiany niniejszej Polityki bez uprzedzenia, celem odzwierciedlenia postępu technologicznego, zmian prawnych i regulacyjnych i dobrych praktyk biznesowych. O wszelkich zmianach zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Zaktualizowana wersja niniejszej Polityki będzie odzwierciedlać każde zmiany dotyczące prywatności.

Wylogowuję...

Przepraszamy,
ale serwis jest niedostosowany
do tej rozdzielczości ekranu.

Jeśli korzystasz z komputera,
zmień ustawienia widoku
w przeglądarce.

Potrzebujesz pomocy?
Wyślij zgłoszenie.

Kurs
?
Ciekawe pytania
Pliki do pobrania
Słownik
Definicja
Test próbny
Test końcowy